Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 7 jul 2015

Reklamasjonsarbeid i garasjeanlegg

Til Beboere i Karihaugen BRL Tirsdag 14. juli - 2015

Garasjeutbedringer

Vi gjør oppmerksom på at Consolvo tar ferie i ukene 30, 31 og 32 og starter opp arbeidet igjen i uke 33. Ingen arbeid i denne perioden.

Planen er som følger etter ferien (fra Consolvo sin prosjektleder):

1 .etg på Karihaugen sine garasje tar vi mens vi aarbider med 2. og 3. etg.

Ludvig Karstensvei 2 og Harald Sohlbergsvei 11, 3 etg. Uke 33 (fra mandag 10 august kl 7 – søndag 16 august kl 18), beboere kan parkere vederlagsfritt på gjesteparkeringene på de samme byggene.

Ludvig Karstensvei 2 og Harald Sohlbergsvei 11, 2 etg, uke 34 (fra mandag 17 august kl 7 – søndag 23 august kl 18), beboere kan parkere vederlagsfritt på gjensteparkeringene på de samme byggene.

Følg med på informasjon på karihaugen.no og skriv på garasjeanleggene.

Styret oppfordrer alle til å ta hensyn til de som allerede leier uteplasser. Disse er det ikke anledning til å benytte da de som leier har førsteretten. Men dere kan benytte besøks-plassene i Ludvig Karstensvei 2(taket) og Harald Sohlbergsvei 11(taket).