Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 23 jun 2015

Reklamasjonsarbeid i våre parkeringshus

I juli måned starter arbeid med utbedring av feil i våre garasjeanlegg.

I juli måned starter Consolvo med utbedringer av feil i våre garasjeanlegg.

I anleggsperioden må garasjene tømmes for biler. Planen er satt opp slik av entreprenøren:

HS 1, 3 etg mandag 13 juli kl 7 00- søndag 19 juli kl 18 00

HS 1, 2 etg mandag 10 august kl 7 00- søndag 16 august kl 18 00

HS 1, 1 etg mandag 17 august kl 7 00- søndag 22 august kl 18 00

De 2 siste garasjene lager jeg plan på etter hvert.

Med vennlig hilsen

Hans-Kristian Djørup

Anleggsleder

Consolvo AS Telefon: 400-REHAB

Ringveien 6 Fax: 32 22 08 11

3409 TRANBY Mobil: 926 95 438

www.consolvo.no Mail: hans.kristian.djorup@consolvo.no

Så lenge arbeidet pågår kan beboere parkere på gjesteparkeringene. I denne perioden vil parkeringsbestemmelser ikke bli håndhevet.