Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 16 sep 2015

Stenging av søppelrom i L. Karstensvei 4

Styret har fått en rekke klager fra beboere i LK4 om at det er personer som setter fra seg søppel i både i sykkelboden og i andre fellesarealer, og at området rundt søppelsjakta er nedgriset av søppel og matrester. Nylig har styret har også mottatt melding om at det er sett rotter og andre skadedyr inne i blokka i områdene rundt søppelsjakta.

Basert på status ovenfor har styret besluttet å stenge søppelsjakta og få på plass en søppelkontainer utenfor bygget. I tillegg bestilles skadedyrkontroll og eventuelle nødvendige tiltak basert på hva man finner. Styret vil gjennomføre dette som et strakstiltak for å sikre at ikke problemene utvikler seg til å skape et helsefarlig miljø for beboerne.

Samtidig vil styret utrede varige løsninger for å løse problemene og unngå at denne situasjonen skal oppstå igjen.

16.09.2015

Styret KBL