Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 22 jun 2016

Tjenestesenteret AS fikk medhold i Oslo Tingrett

Tjenestesenteret AS fikk medhold i Oslo Tingrett om at Karihaugen Borettslag ikke hadde rett til si opp vaskeavtalen midt i avtaleperioden og tilkjente Tjenestesenteret en erstatning på 85 275 kroner. I tillegg må Karihaugen dekke saksomkostningene.

Retten mente det ikke var tilstrekkelig at beboere hadde klaget direkte til Tjenestesenteret, men at klagene måtte komme via Styret. Jan Erik Sigolsen forklarte for retten at han enten ble kontaktet av beboere direkte, at han mottok lapper i borettslagets postkasser, eller fikk e-poster med klager. Han forklarte videre at han pleide å undersøke klagene han fikk fra beboerne med en gang, og at dersom det var noe å utsette på renholdet tok han det opp med renholderen eller daglig leder i Tjenestesenteret, Thomas Sigolsen. Han kastet deretter lappene, eller slettet e-postene. Etter hans vurdering var det i 95 % av tilfellene ikke noe utsette på renholdet. På bakgrunn av bevisføringen la retten til grunn at første kontraktsmessige skriftlige advarsel til Tjenestesenteret kom den 1. juli 2015, og at reklamasjonsplikten dermed ikke var overholdt.

Retten viste videre til forklaringene til Hillestad og Borgen, som begge var styremedlemmer forut for oppsigelsen av Tjenestesenteret. I deres forklaring for retten fremholdt de at avtalen ikke var misligholdt, og at de ville ha merket om renholdet var så dårlig som borettslaget nå hevder, da de også bor der. At nåværende styreleder Grindal, samt Gerd Nikolaisen, mente at renholdet ikke var bra nok, endrer ikke vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Hvorvidt avtalen var vesentlig misligholdt var avgjørende for om borettslaget i alle tilfelle hadde adgang til å heve avtalen, selv om reklamasjonsplikten ikke var overholdt.

Hele dommen kan lese her (<-- trykk på her:)