Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 7 des 2015

Tjenestesenteret AS har stevnet Karihaugen Borettslag for urettmessig oppsigelse av vaskekontrakt

Tjenestesentret AS har saksøkt Karihaugen Borettslag og forlanger 222 275 kroner i erstatning fordi borettslaget har sagt opp vaskeavtalen de har hatt fra 2007.

I stevningen skriver Tjenestesenteret blant annet at de ikke har mottatt noen klager i den tiden de har vasket for Karihaugen, og at styret i Karihaugen Borettslaget derfor ikke kunne si opp avtalen på det tidspunktet det ble gjort.