Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 8 jul 2015

Enkle grep for å få forbruket av strøm ned!!!!

Utdraget hentet fra ENOVA sin hjemmeside

De fleste velger hvite- og brunevarer etter andre kriterier enn strømforbruk. Men energieffektivitet bør være med som vurderingskriterium. Selv om den tekniske utviklingen har ført til lavere energibruk per produkt, har hyppigere bruk medført økt totalt energibruk. Levetiden på apparatene bidrar også til at du sparer energi på å velge riktig. Når du f.eks. kjøper et kjøleskap, bestemmer du hvordan strømforbruket til drift av dette blir i årevis framover.

Hvite- og brunevarer, husholdningsapparater, datautstyr og annet teknisk utstyr i et hjem utgjør i dag ca. 15 % av det totale energiforbruket – men andelen er stigende. I en leilighet på ca. 120 kvm er det vanlig å bruke rundt 3.500–4.000 kWh per år til elektriske apparater.

Sparedusj

Det aller enkleste tiltaket du kan gjøre for å begrense strømforbruket til oppvarming av vann, er å bytte til sparedusj. En sparedusj sender ut mindre vann enn en vanlig dusj, men gjør det med større trykk. Eldre dusjer bruker opp til 24 liter per minutt, mens nye sparedusjer bruker 6–10 liter per minutt. En sparedusj kan halvere utgiftene til dusjing.

Vurder kvaliteten på varmtvannsberederen

Varmtvannsberederen skal avgi så lite varme til omgivelsene som mulig. Skal du kjøpe en ny bereder, finnes det beredere med ekstra isolasjon, hvor varmetapet er redusert med 30–40 % i forhold til vanlig isolerte beredere.

Vannsparende armatur

Om du bytter til vannsparende armatur, er en varmtvannsbesparing på ca. 30 % mulig – med minimal påvirkning på brukerkomforten. Vannsparende ettgreps armatur fungerer slik at når spaken står i stilling rett fram kommer det alltid kaldt vann. Innblandingen av varmtvann skjer først når spaken aktivt vris til venstre for sentrumslinjen. Det betyr at du starter å tappe fra kaldt og ikke sløser med varmtvannet. En annen fordel er at man ved korte tappinger unngår å dra opp varmtvann i rørene som siden står og kjølner til ingen nytte. Du kan også montere sparedyser på dine eksisterende kraner.

Se etter energimerking

Hvitevarer energimerkes for at du som forbruker skal kunne se hvor mye elektrisitet hvert enkelt produkt bruker. Da kan du sammenligne elektrisitetsbruken til ulike produkter, og få lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet. Hvitevarer er merket fra A til G der A er best og G dårligst. For kjøle- og fryseapparater finnes i tillegg klassene A+ og A++. Et A++ -kjøleskap bruker 40 % mindre strøm enn et A-kjøleskap og 55 % mindre enn et B-skap.

Standby forbruk

En husholdning bruker en del strøm årlig på såkalt standby forbruk. Dette kommer fra elektriske apparater som TV, video, stereoanlegg, telefonsvarer, transformatorer til halogenlamper, verktøy, mobilladere, PC’er og annet. For hvert apparat utgjør ikke standbyforbruket stort, men til sammen kan det utgjøre en del unødvendig strømbruk i løpet av et år.