Informasjon fra vårt lokale Politi.

Politiet på Stovner satser på en større samhandling med sine medborgere

I den forbindelse tar vi blant annet kontakt med styreledere i ulike borettslag og boligsameier i vår politikrets.

Vi ønsker å informere om en epostadresse som vi ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av tips/informasjon.

stovner.tips@politiet.no

Denne e-postadressen håndteres daglig av medarbeidere på Stovner politistasjon sitt avsnitt for etterretning og analyse. Disse medarbeiderne har høy kompetanse på behandling av sensitiv informasjon.

Vi ønsker at tipsere tar direkte kontakt med oss på overnevnte e-postadresse. Vi ønsker en lav terskel for å kontakte oss med tips om følgende:

  •  Mistanke om familievold – herunder vold mot barn
  •  Mistanke om narkotikakriminalitet
  •  Mistanke om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper
  •  Mistanke om personer som bedriver vinningskriminalitet
  •  Mistanke om leiligheter / personer som kan knyttes til menneskehandel / prostitusjon
  •  Mistanke om barn og ungdom som begår kriminalitet

Vi ønsker at informasjonen skrives med utgangspunkt i følgende:

  • 1. Tipset – skriv så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor, når, hvordan
  • 2. Ditt fulle navn, e-postadresse og/eller telefonnummer, eller
  • 3. Skriv at du ønsker å være anonym

All informasjon som sendes til vår e-postadresse behandles i tråd med gjeldende lovverk. Et tips ansees ikke som en anmeldelse.

Alle tips vil bli mottatt og vurdert. Tipseren vil som utgangspunkt få en tilbakemelding om at informasjonen er mottatt. Ut i fra våre vurderinger kan tips medføre tiltak i deres borettslag.

Vi ber om at styreleder, eller person med tilsvarende rolle/ansvar, informerer sine beboere om hele innholdet i dette informasjonsskrivet. Skrivet kan videresendes elektronisk eller kopieres opp og leveres ut til beboere.

Akutte hendelser meldes direkte til politiet på telefonnummer 112 (nød) / 02800 (servicetelefon). Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via lokal politistasjon.

Ta gjerne kontakt på overnevnte e-postadresse dersom noe er uklart. Vi ser frem til samarbeidet! Med vennlig hilsen Stovner Politistasjon