15 nov 2021

Mulig støy fra Henrik Sørensensvei 5-11

Grunnet oppgradering av fasade vil det forekomme støy fra området i anleggsperioden. De skal ta alle "høy"blokkene ned mot Karihaugveien. Og pigging boring kan gi støy til dere som bor nærmest. Spesielt Harald Sohlbergsvei 2.