OBOS Opennet drifter vårt internett.

Alle leiligheter får levert rimeligste internettlinje som en del av avtalen med OBOS Opennet.

Alle andelseiere har fått installert et fibernett. Dette driftes av OBOS Opennet . OBOS OpenNet er fiberoptisk bredbåndsnett, med flere konkurrerende leverandører av bredbåndstjenester i det samme nettet.

I det åpne nettet kan hver enkelt beboer selv bestemme hvilke leverandører de ønsker for Internett, telefoni og andre bredbåndstjenester.

Oppgraderinger kan gjøres fritt av den enkelte. Se hjemmesiden deres for mer informasjon om leverandører og priser.

Ved feil sjekk lamper på hvit boks på veggen at de alle(3) lyser:

Hvis det er feil på nettet: Kontakt OBOS OpenNet

e-post

Telefon: 21 01 61 50