Endret: 24 jun 2021     Opprettet: 16 sep 2019

Dyrehold i Karihaugen BRL

Dyreholdserklæring Karihaugen Borettslag

A. Hund, katt eller tilsvarende dyr skal ikke anskaffes av beboere uten styrets skriftlige tillatelse (ref. generalforsamlingen av 12. oktober 1976). Skriftlig søknad skal leveres til styret på mail. Søknader vil normalt bli behandlet av styret innen 14 dager fra styret har mottatt korrekt og komplett utfylt søknad. Dersom noen passer hunder midlertidig (for en kortere periode på inntil 30 dager), krever dette ikke vanlig registrering med godkjenning, men styret skal varsles skriftlig senest den dagen hunden ankommer for oppholdet. Katter behøver ikke å registreres dersom de skal oppholde seg for en kortere periode enn 30 dager.

B. Andelseier er ansvarlig for at reglene for dyrehold i borettslaget følges.

C. Det er ikke tillatt å ha mer enn ett dyr (hund, katt, eller annet) pr. leilighet.

D. Ved å fylle ut, signere og forelegge en dyreholds-erklæring for styret i KBRL for godkjennelse forplikter beboer seg for å følge de punktene i husordensreglene som gjelder dyrehold.

E. Det er ikke lov å anskaffe hund/katt før styret skriftlig har bekreftet tillatelse til dette.

F. Godkjenningen gjelder kun for det dyret som det er søkt for. Ved bytte må ny søknad leveres.

G. Det vil ikke bli gitt tillatelse til å anskaffe raser som er ulovlig i Norge i henhold til Landbruksdepartementets regler. Hvis det er tvil om rase er det hundeeiers ansvar å dokumentere at hunden er lovlig i Norge. Uregistrerte blandingshunder godkjennes dersom raseblandingen er akseptabel.

H. Ulovlige hunder skal fjernes innen 1- en - uke etter varsel er mottatt. Dersom et varsel om fjerning av hund ikke følges, kan styret pålegge andelseier å selge sin leilighet.

I. Hund på besøk/pass inntil to-2-måneder skal dette skriftlig meldes styret til styret. Meldingen skal inneholde informasjon om perioden hunden vil være på besøk i borettslaget,

Besøk ut over to-2-måneder behandles som fastboende og må søkes på lik linje som andre hundeeiere. Andelseier er ansvarlig for at dyreholdserklæringen blir fulgt i besøksperioden og at rasen er godkjent.

J. Det er ulovlig å drive avl eller oppdrett i borettslaget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyreholdserklæring Karihaugen Borettslag – Skjema for registrering: 

 

Jeg, undertegnede:

 

____________________________________________________________________

 

Eier av leilighet nr. ____________

med adresse ______________________________________________________________________

telefon nummer_____________, og bosatt i Karihaugen Borettslag,

eier hund / katt(stryk det som ikke passer)  av rase _____________________________

som lyder navnet : _____________________________________

og er født den _____/_____20 _____

ID.MERKE(hvis merket) ___________________________

 

Hvis hund:

Hunden skal benyttes til: tjeneste ___ førerhund ___ jakt ___ selskapshund ___

Hundeeier er medlem i hundeklubb (ja/nei) ________________

Klubbens navn: _______________________________________________________

Klubbens adresse: _____________________________________________________

 

(navn) ________________________________________ har deltatt i dressurkurs med denne hunden: ja ___ nei ___ i fall ja kreves bevitnelse.

 

JEG FORPLIKTER MEG TIL Å SETTE MEG INN I DE TIL ENHVER TID GJELDENDE DYREHOLDSREGLER FOR KARIHAUGEN BORETTSLAG HJEMLET I HUSORDENSREGLEMENTET

 

Dato: ________________ Signatur: __________________________________