27 mai 2021

Garasjefeiing / vedlikeholdsjobb

GARASJEFEIING KARIHAUGEN BRL 2021.

HARALD SOHLBERGS VEI 11 OG LUDVIG KARSTENS VEI 2, MANDAG 7/6-21

HENRIK SØRENSENS VEI 1, ONSDAG 9/6-21

RENHOLDET VIL PÅGÅ MELLOM 08.00 OG 16.00

Dere kan kjøre inn når de er ferdige.

 

Jamfør ordensregler:

 

3.0 PARKERING I PARKERINGSHUS

Beboere skal benytte sine faste plasser i parkeringshusene.

Følgende ordensregler gjelder for bruk av dette:

A. Parkeringshusene skal kun benyttes til oppstilling av biler/motorsykler.

Reparasjon og vask av biler/motorsykler er ikke tillatt.

Bilen/motorsykkelen skal stå parkert på den plass som er tilvist.

B. Bilen/motorsykkelen må holdes låst. Utleieren er uten ansvar for verdier som oppbevares i bilen/motorsykkelen.

Utleieren har ikke ansvar for skade som måtte bli påført i parkeringshuset.

C. Uvedkommende har ikke adgang til parkeringshuset.

Garasjeporten lukkes automatisk. Alle som er tilvist plass har fått utlevert nøkkel (kjøpt fjernkontroll). Beboere oppfordres til å benytte døren i garasjeporten når du går inn/ut av garasjen for å redusere slitasje på garasjeporten.

D. Leietaker er ansvarlig for skader som denne påfører parkeringshuset, også for skader forårsaket av hans/hennes familie eller folk ansatt i hans/hennes tjeneste.

E. Den enkelte leietaker må selv sørge for at plassen er fri for søppel og avfall.

Det er ikke anledning til å lagre dekk, takbokser eller andre tilleggsprodukter til biler/motorsykler.

F. Det er anledning til å ta ut strøm fra den enkeltes tilknytningspunkt for godkjente anordninger inntil 500 W.

Det er ikke lov å lade elektriske biler da nettet i garasjene ikke er dimensjonert for slik bruk.

Dette kan medføre brann i garasjeanleggene. Beboere som bryter denne regelen kan bli ansvarliggjort for å utbedre skadene på bygning og eventuelt andre kjøretøy.

G. Biler/motorsykler skal parkeres slik at de er til minst mulig sjenanse for naboer. All parkering skal være innenfor oppmerkede plasser og i henhold til parkeringsreglene.

H. Hvis bilen/motorsykkelen ikke har registreringsnummer må navn og adresse på eieren klebes/festes lett synlig på bilen/motorsykkelen.

I. Garasjene feies (evt.spyles) en gang årlig rundt uke 23.

Datoen for dette vil bli kunngjort på garasjeportene og på karihaugen.no Alle biler og annet som er i garasjen skal fjernes av eieren. Det som ikke er fjernet ved feiingen, blir fjernet for eiers regning og risiko.

Beboere som reiser bort i feie-perioden kan ta kontakt med vaktmester for hjelp eller informasjon om feiingen.