I tilfelle brann!

Det er viktig å være forberedt på brann. Vi har utstyr som varsler. Men hva skal en gjøre når det faktisk er en brann! Vi har felles varslingsanlegg i blokkene og vi har egne røykvarslere. Alle har et slukkeapparat.

Når branner er et faktum

«Redde, varsle, slokke» er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre dette, ifølge Brannvernforeningen:

1. REDDE:

Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Sjekk at alle har kommet seg ut. Lukk dører på vei ut for å begrense spredningen av brann og røyk.

2. VARSLE:

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.

3. SLOKKE

Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig, og kan sette deg ut av spill etter bare noen få åndedrag.

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Rømningsveier – avtal med familien

  • Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann, og hvilke rømningsmuligheter dere har fra ulike rom. Avtal en fast møteplass utenfor boligen.
  • Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen og ut til det fri. Hold rømningsveiene ryddige, spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang. Møbler, trillevogner og andre ting skal ikke plasseres her.
  • Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende.
  • Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Noen få åndedrag kan være nok til å sette deg ut av spill. Unngå derfor å bevege deg i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.
  • I noen tilfeller, hvis rømningsveien er full av røyk, er det mest fornuftig å bli på rommet, i leiligheten eller å ta seg ut på en balkong. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du får rask hjelp når brannvesenet kommer.

Hold brannøvelse hjemme

Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste året. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann.

Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er kanskje den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. Her er noen råd om ting man bør tenke på når man har brannøvelse hjemme:

Forsøk å skape trygghet

Brann kan være et skummelt tema, særlig for barna. Det er viktig at foreldre framstår som trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann. Dette er med på å gi barna den tryggheten de trenger. En god idé er å gjennomføre brannøvelsen som en lek uten altfor mye alvor, slik at barna ikke blir engstelige.

Start med samtaler

Før man har brannøvelse bør foreldrene snakke med barna om hva brann er og hvorfor det er viktig å ha brannøvelse. Fortell om røykvarsleren og hva det betyr dersom den piper. Lag noen enkle regler for hva barna skal gjøre dersom den begynner å pipe og det lukter røyk.

Ingen fasit

Det finnes ingen fasit for hva man skal gjøre dersom røykvarsleren varsler brann. Dette avhenger av barnas alder, hvor mange voksne som er til stede, hvilke rømningsmuligheter familien har og så videre. Dere må finne den ordningen som passer dere best. Noen ting er viktig å huske på:

Prøv ulike rømningsveier

Nettopp fordi man må finne den ordningen som passer familien best, er det viktig at man øver. I en brannøvelse bør man derfor trene rent praktisk på evakuering av huset. Prøv ulike rømningsveier fra flere rom. Kontroller at rømningsveiene er lett tilgjengelige og at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden. Vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som rømningsstiger eller lignende. Bli enige om hvem som går først og hvem som går sist.

Etter brannøvelsen bør familien sette seg ned i noen minutter for å evaluere. For hver gang man øver finner man kanskje noe som kan gjøres bedre, og på denne måten blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre i tilfelle brann. Gjenta øvelsen jevnlig — minst to ganger pr. år.

Slik slukker du - personer

Årlig blir 6-7000 mennesker påført brannskader i Norge, mange av disse som følge av direkte kontakt med ild. Slik kan du begrense brannskadene på en person som er antent:

Ved tilgang på vann

Når det brenner i klærne til en person, er vann det viktigste slokkemidlet. Ild vil alltid søke oppover. Derfor skal en person som har blitt antent, alltid legges ned, slik at flammer og røyk kommer bort fra ansikt og hode. Slokk ilden med vann så raskt som mulig. Fjern løst tøy over det forbrente området og avkjøl med vann, inntil den forbrente personen har kommet under legebehandling.

Uten tilgang på vann

Sørg for at den brennende personen legges ned, slik at flammene ikke kommer opp i ansiktet og hodet. Kvel ilden med et teppe, en jakke eller lignende, eller rull personen rundt på bakken. Sørg for at teppet som legges rundt personen slutter tett om halsen. For å kvele ilden kan du stryke på teppet fra hodet og ned langs kroppen. Unngå å slå/klappe på teppet, da dette vil tilføre oksygen til brannen.

Fjern teppet eller tøyet fra det forbrente området så snart ilden er slokket. Skaff vann eller annen uskadelig væske og avkjøl det forbrente området. Fortsett avkjølingen til den forbrente personen har kommet under legebehandling.

Slukking med hageslange

1. Vurder situasjonen

Kan brannen slokkes uten at du utsetter deg selv eller andre for stor fare? Hvis situasjonen oppleves truende, ikke forsøk å slokke, men kom deg ut av bygningen og varsle brannvesenet på nødnummer 110. Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp.

2. Gjør klar husbrannslangen

Åpne vannkranen til brannslangen helt opp og trekk slangen eller slangetrommelen med deg til brannstedet.

3. Slokk brannen

Gå ikke for nær flammene. Bruk kastelengden på vannet og sitt på huk. Sikt mot bunnen av flammene. For best mulig effekt, la det være en viss spredning på vannstrålen. Påfør vann til du er helt sikker på at brannen er slokket.

Viktig: Bruk aldri vann mot branner i frityr/olje. Det vil gi en eksplosjonsartet brannutvikling.

Slukking med apparat

1. Vurder situasjonen

Kan brannen slokkes uten at du utsetter deg selv eller andre for stor fare? Hvis situasjonen oppleves truende, ikke forsøk å slokke, men kom deg ut av bygningen og varsle brannvesenet på nødnummer 110. Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp.

2. Gjør klar slokkeapparatet

Hent slokkeapparatet, sett det ned på gulvet og gå ned på huk. Trekk ut sikringen. Ta tak i håndtaket med den ene hånden og slangen med den andre.

3. Slokk brannen

Gå ikke nærmere flammene enn kastelengden til apparatet (ca 5 meter). Sitt på huk. Sikt mot bunnen av flammene. Trykk ned håndtaket for å starte slokkingen. La pulveret kvele brannen ved å spre pulveret ut over det som brenner. Etterslokk gjerne med vann.

Slukking med teppe

Kvelning av flammen er ofte den enkleste slokkemetoden ved småbranner, fordi du som regel har enkle, improviserte "slokkemidler" lett tilgjengelig - for eksempel teppe, jakke, pute eller lignende. Ved kvelning av flammen forhindrer du at brannen får tilført oksygen, og dermed dempes brannen tilstrekkelig til at du får slokket den.

Husk imidlertid at du ikke kan kvele glør etter en brann. Etter kvelning av en brann i tre, papir, tøy og lignende brennbare materiale, må du derfor alltid etterslokke med vann for å unngå at brannen blusser opp igjen.

Fakta: Norsk brannvernforening