23 nov 2020

Koronaråd

Fra FHI: Koronaråd til de som bor i sameier og borettslag

Følg vanlige råd!

FHI skiller mellom råd til alle, råd til personer i hjemmekarantene (friske, men som har høyere risiko for å bli syke) og råd til personer i hjemmeisolasjon (syke).

Råd til de som er smittet

Ikke bruk heis

Ikke bruk fellesarealer

Ikke bruk fellesvaskerier, boder mm

Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer. Dette gjelder også for fellesvaskerier i kjellere, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene.

De som er smittet skal ha fått informasjon av legen som påviste sykdommen eller kommuneoverlegen om hvordan de skal oppføre seg og hva de ikke kan gjøre. Rådet er at de skal holde minst 2 m avstand til andre, også andre i husstanden hvis mulig.

Personer i hjemmekarantene

Noen er i hjemmekarantene. Dette er friske personer uten symptomer som for eksempel er i karantene etter utenlandsreise eller kontakt med en smittet.

Kan bruke fellesarealer

Kan bruke fellesvaskerier ol

Kan ta heis

Men: Ikke gjør det når andre er der!

De som er i hjemmekarantene kan bruke fellesarealer (som fellesvaskerier) så lenge de passer på å bruke dem når det ikke er andre tilstede. Grunnen er at de skal holde avstand til andre. Det samme gjelder om de skal ut med søppel.

Generelle råd til alle i sameiet og borettslaget

Hold avstand!

Ikke vær for mange i heisen på en gang!

Generelt anbefales alle å holde litt avstand til hverandre. Det innebærer for eksempel at man ikke bør være for mange i heisen om gangen.

Spesielt om bruk av balkonger

Er det slik at man er over 2 meter unna andre personer er det lav risiko for smitte og da kan man bruke balkongene.