Endret: 24 nov 2020     Opprettet: 22 okt 2020

Nabovarsel 1 2020 Per Kroghsvei 1

Byggestøy fra "nabo" ved bensinstasjon ved vår innkjøring.

Her ligger detaljert informasjon rundt arbeidet som pågår for å oppgradere/endre bygget.

Trykk her.

 

Kort oppsummert:

Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 10.08.2020 til 20.11.2020 i tidsintervallene kl. 08:00-17:00

Arbeidene vil bli utført på dagtid mellom 07:00 og 19:00.

Pigging vil bli utført i tidsrommet mandag til fredag fra 08:00 til 17:00

Ferdigstillelse av oppgraderingen: 29.10.2021
 

Dere kan også lese om hvem som flytter inn her: trykk her