12 feb 2021

Tilbud på ustkiftning av våre leilighetsdører

Styrene håper at flest mulig benytter seg av tilbudet selv om det er opp til den enkelte å bestille ! Med en ny dør vil evt. støy fra oppgangen bli redusert, man vil oppgradere leilighetsdøren til å tilfredsstille dagens brannforskrifter ( B-30 ) og innbruddssikkerheten vil bli ivaretatt idet den nye døren leveres med FG - anbefalt lås. ( FG =  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd)

TIL BEBOERNE I  KARIHAUGEN OG ELLINGSRUDÅSEN BRL.

TILBUD PÅ UTSKIFTNING AV VÅRE LEILIGHETSDØRER !

Styrene har etter forespørsel fra mange beboere besluttet å sende ut en ny kollektiv bestillingsrunde på nye leilighetsdører.

Entreprenøren er som ved tidligere bestillingsrunder; ORIGO BYGG AS.

Origo bygg AS er et mellomstort byggefirma som har spesialisert seg på utskiftning av nettopp dører.

Firmaet har gode referanser å vise til.

Betalingsmåte :

Kontant iht faktura fra ORIGO BYGG AS etter innsetting/levering av dør

Døren som er valgt er et kvalitetsprodukt fra Swedoor som tilfredsstiller dagens krav til brannhemming

 ( B-30 ) ,  i tillegg er dette en ”lyddør” i  lyddempningsklasse  35 DB.
 

PRISEN PÅ KOMPLETT UTSKIFTNING AV LEILIGHETSDØR ER KR. 16.160,- INKL. MVA.

SPESIFIKASJON PÅ DØRLEVERANSEN:

Dørtype

: Swedoor

Leverandør

: ORIGO BYGG AS

Mål

: 88 x 208

Vrider

: Type messing med returfjær

Finér

: GABOON

Gerikter

: 12 x 85 mm innv., malt hvite, MDF

Lydklasse

: 35 db

Slagretning

: Innadslående

Brannklasse

: B – 30

Utforinger

: 19 mm malt hvite, MDF

Karm

: 118 mm Malt hvit NCS 0502-Y

Smyglister

: 9 x 45 mm utv. , malt hvite MDF

Låsekasse

: ASSA 8765 FG- anbefalt

Eik terskellist

: 9 x 45 mm utv. og innv. Lakkert

Hengsler

: 3 stk 3228/110 Z

Isolering

:  Med Rockwool

Sylinder  

: 1296 C-SEC messing, FG anbefalt

Fuging

:  1 side mot bunnfyllingslist med silikon

Dørkikkert

: Ferdig montert, messing

Leveringstid

: etter avtale

Forbehold

: Mot evt. mur og pusskader som følge av utskiftningen De-/og remontering av elektriske ledninger,callingapparater, alarmer etc. må utføres av den enkelte i forkant av utskiftningen.

Varsling

: Den enkelte vil bli varslet på eget skjema når utskiftningen vil finne sted

Betaling

: Den enkelte vil få tilsendt faktura med betalingsfrist på 8 dager etter at utskiftningen er utført .

Rydding

: ORIGO BYGG AS sørger for bortkjøring av gammel dør og annet rivningsmateriell

         

Dersom du har spørsmål til innholdet i tilbudet er du velkommen til å ringe

ORIGO BYGG AS ved Viggo mob.: 900 69 624

 

DERSOM DU ØNSKER Å BESTILLE :

Det som skjer nå er at de som ønsker å benytte seg av tilbudet fyller ut nedenstående bindende bestillingsslipp og legger

denne i  Postkassen til Vaktmestersentralen i Harald Sohlbergsvei 11 snarest og

innen 26/2-21

Alternativt kan du scanne inn din bestilling underskrevet til : vaktmester@ellingsrudaasen.no

Når alle bestillingene er kommet inn vil vi overlevere disse til ORIGO BYGG AS, som deretter vil foreta oppmåling og se på hvilken slagretning dørene har.

Når ORIGO BYGG AS mottar dørleveransen vil den enkelte bli varslet på eget skjema for å foreta montasjen.

Styret håper du ser positivt på dette initiativ og at flest mulig benytter seg av tilbudet ved å sende inn sin bestilling !

                                                                                                                                        

KLIPP  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                             

JA, JEG BESTILLER 1 STK LEILIGHETSDØR IFØLGE BESKRIVELSE, FERDIG MONTERT FRA ORIGO BYGG AS

 

Jeg er klar over at bestillingen er bindende! ____ sett kryss(x)

 

 

 

 

Leilighetsnr. __________  Etasje________Jeg bor i :_____________________________________________nr. _____      (Adresse)

 

 

Navn med BLOKKBOKSTAVER: ___________________________________________________________________

 

 

Telefon privat: _________________Telefon arbeid: ___________________  Mobiltelefon______________________

 

Dato :    Oslo den _____ /  ______2021                    

UNDERSKRIFT: _______________________________________