7 sep 2019

Karihaugen Borettslag - Styret informerer, september 2019

Melde inn mangler og skader etter rehabiliteringen: Rehabiliteringen i Karihaugen BRL er stort sett ferdigstilt. Styret ber beboere om å sjekke om det er påført leiligheten noen skader fra dette arbeidet som fortsatt ikke er utbedret. Hvis det fortsatt er utestående saker må styret få melding om dette så fort som mulig sånn at vi kan få dette utbedret og kostnadene dekket av entreprenøren.

 

Registrering av dyr: Styret viser til husordensreglenes punkt «13 Dyrehold», og ber samtlige beboere som har hund/katt om å registrere sine dyr på skjemaet for registrering (dere finner dette på borettslaget sine nettsider). Utfylt registreringsskjema kan leveres til Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Dersom det er beboere som ikke har tilgang til PC kan dere få skjema for registrering på Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Dersom beboere velger å ikke registrere dyr i henhold til husordensreglene kan dette få konsekvenser.

 

Lading av El-bil: Styret har jobbet med å få fram et forslag til lading av el-bil i henhold til det som ble vedtatt av generalforsamlingen. Styret har vært i møter med 3 leverandører som tilbyr litt forskjellige løsninger. Styret. Ambisjonen er at vi skal få på plass et forslag til avtale som kan presenteres til beboerne i løpet av høsten.

 

Søppel: Det har vært flere klager til styret om søppel i og rundt bygningene våre. Styret vil derfor minne om at hver enkelt beboer er ansvarlig for å håndtere eget søppel på en forsvarlig måte i henhold til «Husordensreglene punkt 5.0 SØPPEL».

 

Det er kildesortering i Oslo. Dersom vi ikke følger reglene for hva som kan kastes, og hvordan det som kastes skal pakkes/merkes, kan Oslo kommune øke avgiftene som Karihaugen BRL betaler for avfallshåndtering. Dette vil i så fall resultere i økt husleie. Det er derfor til alles fordel at vi kjenner og følger reglene for avfallshåndtering. Mer informasjon om dette finnes på Oslo kommune sine sider og på borettslaget sine nettsider (karihaugen.no).

 

Det har vært flere tilfelle der beboere har latt søppelposer utenfor døren inn til egen leilighet et par timer før de blir kastet. Det er også flere tilfelle der beboere har satt søppel i gangen foran fellesbodene eller i fellesområdene. Begge deler er brudd på husordensreglene, og kan få konsekvenser for beboere som gjør dette.

 

Del papp, kartonger og lignende opp i mindre biter sånn at det ikke tetter sjakten når dere kaster papir. I enkelte tilfelle har beboere kastet hele kartonger i søppelkasser for papir. Konsekvensen har vært at kartongene setter seg fast, og selv om søppelkassene bare har vært halvfulle, har det derfor ikke vært mulig å få inn mer papir.

 

Det er returpunkt for glass og metall ved: Harald Sohlbergs vei 4/6 og Harald Sohlbergs vei 20, Ludvig karstens vei 4 og Ludvig Karstens vei 10.

 

Ulovlig lading av elektriske biler (husordensreglene 3.0 punkt F).

 

Det er fortsatt beboere som ulovlig lader elektriske biler i fellesgarasjene.

 

Husordensreglene sier at «Det er ikke lov å lade elektriske biler da nettet i garasjene ikke er dimensjonert for slik bruk. Dette kan medføre brann i garasjeanleggene. Beboere som bryter denne regelen kan bli ansvarliggjort for å utbedre skadene på bygning og eventuelt andre kjøretøy

 

Styret mener at det nå har blitt informert om denne risikoen så mange ganger at alle beboere må forventes å vite om dette. Beboere som bryter disse reglene må derfor være forberedt på at styret vil gjøre nødvendige tiltak for å få dekket alle kostnader til å utbedre eventuelle skader som følger av ulovlig lading av elektriske biler i fellesgarasjene.

 

Brannslukkere: Våre brannslukkere har en gyldighet på 5 år. De er nå 5 år og må byttes for å kunne gjøre nytten sin. Vi har en avtale som gjør at vi kan bytte inn de vi har og får pant for de vi leverer. Derfor er det meget viktig at dere når dere får beskjed under vernerunden å sette ut deres personlige brannslukkere. Hvis dere «glemmer» dette vil dere selv bli ansvarlige for kosten ved å kjøpe et nytt ett som er 600 kroner. Gjør dere dette når vi ber dere om det vil det ikke koste noe ekstra. Dette er ikke noe valgfritt. Om dere ikke er hjemme eller kan ha noen andre som kan sette ut beholderen, anbefaler vi dere å ta kontakt med styret(styret@karihaugen.no) og avtale avlevering på et felles sted. Det er hver beboers ansvar å ha et gyldig slukningsapparat i hjemmet deres til enhver tid!

 

Litt av hvert

Det har vært enkelte tilfelle der beboere rister tepper eller kaster gjenstander ut av vinduer eller fra balkongen. Styret minner om at dette ikke er lov.

 

Det er ikke lov å montere stativ for klatreplanter på veggene til bygningene i borettslaget. Dette kan redusere levetiden på veggene.

 

Styret valgte å fjerne gapahuken som sto ved ballbanen etter meldinger om at det var observert salg av narkotika der.

 

Det har vært noen utfordringer med kvaliteten på vasking enkelte steder i borettslaget. Styret har tatt dette opp med leverandøren og håper at kvaliteten framover blir i henhold til det vi har avtalt. Meld fra til styret@karihaugen.no dersom det er mangelfull vasking.

 

Det har vært tilfelle av hærverk på biler som er parkert på utendørsparkering i borettslaget, og flere lys har blitt malt over eller ødelagt på annen måte. Det er mistanke om at dette er relatert til omsetning av narkotika. Styret ber beboere som observerer mistenkelig oppførsel av denne typen om å kontakte politiet.

 

Det er også mistanke om at det fortsatt omsettes narkotika i området der gapahuken sto før. Det er derfor viktig at beboere fortsatt følger med på hva som skjer, og at man varsler politi dersom man ser noe som er ulovlig.