23 des 2020

Styret informerer desember 2020

Tenk fortsatt på smittevern og hold avstand.

Oppbevaring av privat utstyr i fellesområdet.

Fellesområdet er gang og trapperom. Styret har fått gjentatte henvendelser om at beboere oppbevarer vogner, sykler, ski, kjelke, sko, kommoder og diverse pynt/småting. Fellesområdet er rømningsvei ved fare og brann, og SKAL ikke brukes til oppbevaring.

Fukt og dugg problematikk vinterstid.

Styret får klager på fukt og dugg i leilighetene. Dette kommer av for lite lufting/stengte lufteluker. For å unngå dette problemet, sørg for jevnlig utlufting. Husk at luftelukene over vinduene må stå åpent.

Gavepapir/julepapir skal kastes i restavfall.

Vær forsiktig med bruk av levende lys. Tenk brannfare.

Minner om at det ikke er lov å koble el vifter på felles lufteanlegg, både kjøkken og bad.

Har du en slik montert i dag, må denne fjernes.

Det store lekeapparatet nede på jordet er fjernet. Her kommer det et nytt fitnesapparat. Det blir satt opp i løpet av januar forutsatt ingen tele.

Regler for fremleie av leiligheter i borettslaget vårt. Søknad må sendes styret via OBOS. Styret kan gi godkjenning inntil tre år. Det gis godkjenning ett år av gangen.

Årets dugnad ble avlyst pga Corona. Mange har likevel plantet og pyntet rundt om. Styret vil takke alle som har bidratt til at det ser pent ut rundt blokkene våre.

Styret har planer om å gjenoppta fellesmøter med blokktillitsvalgte. Noen blokker har tillitsvalgt. Styret ønsker at alle blokker velger en. Send gjerne info om hvem som er tillitsvalgt til styret@karihaugen.no

Elbil ladning inne i parkeringshusene.

Styret har inngått avtale med Ohmia charging. Arbeidet med montering vil starte en gang på nyåret.

Mer info vil komme, men kort oppsummering følger her:

Ohmia tar alle kostnadene ved montering, vedlikehold, oppgradering av strømnettet osv. Ergo ingen kostnader for borettslaget. Ohmia tilbyr ferdig montert ladeboks til kr 2990 til alle som ønsker. Dette tilbudet vil gjelde i tre måneder fra oppstart. Prisen etter denne perioden vil være kr 4990. Tilbudet vil bli sendt ut når anlegget er klart til drift. Borettslaget binder seg i tre år i første omgang. Bruken er abonnementsstyrt. Priser fra kr 249-749 per måned, alt avhengig av bruken. Prisen inkluderer strøm, vedlikehold, support osv. En kan fryse abonnement inntil tre måneder per år. Man kan kjøpe boks uten å tegne abonnement. Man trenger ikke å kjøpe boks hvis man ikke ønsker det. Det vil fortsatt være mulig å bruke nåværende stikkontakter til motorvarmer, slik som før. Det vil fortsatt være tilbud om ladning på takene slik som nå.

Styret har enstemmig gått inn for dette tilbudet.

 

Ellers ønsker styret dere en trygg og god Jul og et godt Nyttår