28 mar 2020

Styret informerer vår 2020

Det er spesielle tider. Vi legger nå ut litt informasjon fra styret som består av ren informasjon og svar gitt til andre som også kan være av interesse for resten av beboerne.

Styret informerer vår 2020

Styret får mange henvendelser med spørsmål ang. coronasmitten og renhold av fellesareal. Styret forholder seg til en hver tid til råd gitt fra helsemyndigheter. Hvis det kommer pålegg/råd om økt renhold skal vi selvfølgelig gjøre dette. Hvis man spriter/rengjør med såpe på et område, blir dette området smittefritt til neste person kommer og tar der. For å få det virusfritt måtte man da ha en person tilgjengelig hele tiden for rengjøring.

Styret oppfordrer alle til å tenke ekstra på hygiene og ta ansvar selv.

Det har kommet spørsmål om vi ikke burde stenge fellesvaskeri. Styret ønsker å holde disse åpne til det evt. kommer ny info fra helsemyndigheter. Vaskeriene brukes på eget ansvar. Virus dør i temperatur over 60 grader. Anbefaler å vaske en maskin med høy temp ved starten av vasketiden.

Tre felling

Det har blitt felt noen trær på området. Alle trær som har blitt felt har blitt vurdert av en ekspert. Se ellers info på hjemmesiden til borettslaget (http://karihaugen.no).

Årets generalforsamling

OBOS anbefaler at årets generalforsamling gjennomføres digitalt. Dette betyr at alle saker som trenger avklaringer og avstemming spesielt vil vi flytte til et senere tidspunkt når det er tilrådelig å møtes fysisk.  Alle «standard» saker som budsjett godkjenning, økonomi, revisjon kan gjennomføres, styregodtgjørelse ble bestem i fjor. Ny informasjon kommer senere. Vi oppfordrer til å følge med på hjemmesiden vår.

Ansvarlig dyrehold 

Styret har fått en del spørsmål om begrensningen på ett dyr (hund eller katt) i Karihaugen Borettslag er lovlig. Begrensninger på dyrehold som «er nedfelt i husordensregler eller vedtekter» er bindende for beboerne i borettslaget. Styret minner samtidig om at det er viktig å passe på at dyr ikke er til sjenanse for andre beboere i borettslaget.

Renholdsverkets voksesmerter

Etter at det var en del problemer med henting av søppel i oppstartsfasen, ser det nå ut som at det går bra med søppeltømmingen. Styret vil følge litt ekstra godt med en stund til for å passe på at «gamle synder» ikke kommer tilbake, men regner med at søppeltømmingen vil gå som den skal framover. Informasjon om når søppel hentes hos oss står her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/?sid=14409&street=Ludvig+Karstens+Vei+

 Asfaltering

Styret vil fortsette med å fornye asfalt på steder som har dårlig asfalt. Vi startet med de stedene som var dårligst i fjor. I år vil vi ta tak i resten av områdene som trenger en oppgradering. Vi vil bytte asfaltdekke og rette opp kantstein hvor dette er nødvendig. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av våren. Vi ber om at beboere viser hensyn og forståelse ved oppgraderingsarbeidet ved å ikke «presse seg frem», eller parkere på områdene som blir oppgradert.

Oppussing og endringer av leilighetene

Det er dessverre fortsatt enkelte som pusser opp eller gjør endringer på leilighetene som ikke er lovlig etter det som er vedtatt i husordensreglene. Det er også beboere som bruker håndverkere som ikke har nødvendige godkjenninger og forsikringer. Begge typer avvik har i enkelte tilfelle gjort at vi har hatt store skader på leiligheter, både i den som ble pusset opp og i naboleilighetene.

Styret gjør oppmerksom på at oppussing som medfører skader på bygningene og leilighetene kan i verste fall medføre at beboer som er ansvarlig vil måtte dekke kostnadene.

Korrekte skilt på postkassene

Det er flere postkasser med en rekke klistrelapper med navn på beboere. Husordensreglementet punkt 2 G sier at «Det er enhver beboers plikt å besørge godkjent navneskilt på̊ postkasser og utvendige ringe tablåer. Disse skal bestilles via Ellingsrudåsen Vaktmestersentral».

I tillegg til at det ikke er pent med alle klistremerkene, så er det også andre utfordringer med dette.

Det vært enkelte tilfelle av ulovlig utleie (framleie) av leiligheter. Dette er både et brudd på husordensreglene, og det er også en mulig risiko for beboere knyttet til at vi ikke vet hvem som bor her. Styret har derfor besluttet at samtlige beboere som ikke har godkjent skilt på postkassene må sørge for å få dette i orden snarest. Dette vil bli kontrollert, avvik vil få konsekvenser.

Digital bestilling i fellesvaskerier

Digital bestilling av vasketid i fellesvaskeriet i Ludvig Karstens vei 12 er nå tatt i bruk. Det har vært enkelte mindre problemer i startfasen, men stort sett virker det som de fleste som har vasket har fått til å bruke vaskeriet uten for mye ekstra hjelp. Etter hvert som styret får noe mer erfaring med denne løsningen vil det bli vurdert om denne løsningen også skal innføres i de resterende fellesvaskeriene.

Dugnad 2020 

Selv om det er spesielle omstendigheter med behov for å vise respekt og hensyn med tanke på smitteproblematikken så har det blitt reservert komprimator-bil for kasting av søppel. For Karihaugen er den 6/5-20 satt som dag for dugnad og kasting av søppel. Men dette kan endres da vi følger anbefalinger fra myndighetene.  

De som ønsker å gjøre en innsats utenfor blokken, kan få utstyr hvis de kontakter vaktmestersentralen.

Vis hensyn, ta vare på og hjelp de som trenger bistand.

Styret i Karihaugen